HİZMETLER

Aile Sağlığı Merkezimizde verilen başlıca hizmetler

ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir. Aile planlaması hizmetleri ve eğitimleri yapılmaktadır. ASM' mizde gebe, bebek, çocuk vb. izlemleri yapılmaktadır. Tetkikler Gölhisar Devlet Hastanesi Laboratuvarında çalışılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşıların uygulaması ve takibi yapılmaktadır. ASM' mizde birinci basamak muayene hizmetleri verilmektedir. AÇS-AP, gebelik, hijyen vb. konularında eğitim verilmektedir.