HASTA HAKLARI
 • a) Hizmetten Genel Olarak Faydalanma,
 • b) Bilgilendirme ve Bilgi İsteme,
 • c) Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme,
 • d) Mahremiyet,
 • e) Rıza,
 • f) Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma,
 • g) Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme,
 • h) Saygınlık Görme ve Rahatlık,
 • ı) Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma,
 • i) Şikayet ve Dava Hakkı
 • HASTA OLARAK SORUMLULUKLARINIZ

  • a) Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme,
  • b) Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme,
  • c) Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma,
  • ç) Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme,
  • d) İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme,
  • e) Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama,
  • f) Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurma.